Tim Cook ยังไม่สนใจเข้าร่วม Metaverse ของ Mark Zuckerberg
Main

Tim Cook ยังไม่สนใจเข้าร่วม Metaverse ของ Mark Zuckerberg

ดูเหมือน Apple จะยังไม่ซื้อและไม่สนใจ Metaverse ที่ทาง Meta (Facebook) ของ Mark Zuckerberg พยายามผลักดันและนำเสนอ
The post Tim Cook ยังไม่สนใจเข้าร่วม Metaverse ของ Mark Zuckerberg appeared first on ล้ำหน้าโชว์…
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู…

กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนก…