Azov Battalion หน่วยรบฝักใฝ่นาซีของยูเครน
Main

Azov Battalion หน่วยรบฝักใฝ่นาซีของยูเครน

หน่วยทหารนี้เป็นพวกนิยมนาซี แต่กลับผนวกเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพแห่งชาติของยูเครน เป็นหนึ่งในสาเหตุที่รัสเซียอ้างว่าต้องรุกรานเพื่อ “กวาดล้างพวกนาซี…
Read More