ภาครัฐ จับมือเอกชน เปิดตัว ‘ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง’ ชูเทคโนโลยี Metaverse สร้างชุมชนบำบัด คืนคนดีสู่สังคม
Main

ภาครัฐ จับมือเอกชน เปิดตัว ‘ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง’ ชูเทคโนโลยี Metaverse สร้างชุมชนบำบัด คืนคนดีสู่สังคม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดตัวศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งใหม่ ย่านปทุมธานี มุ่งเน้นการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน โดยที่มผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี และการดูแลติดตามผลภายหลังการบำบัด 3 ปี ด้วยทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่พึ่งยาเสพติด และไม่เสียประวัติ พิธีเปิดตัวศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง โดยโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม, พลเอก วัชริศพล มนต์มณีรัตน์ คณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19, พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ต.วรพจน์ ดิษยบุตร ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, นางศิริวรรณ…
Read More

PET Expo ครั้งที่ 22 กับธีม “Petaverse” เผยปี’65 นวัตกรรมสัตว์เลี้ยงมาแรง
Main

PET Expo ครั้งที่ 22 กับธีม “Petaverse” เผยปี’65 นวัตกรรมสัตว์เลี้ยงมาแรง

เอ็น.ซี.ซี.ฯ พร้อมจัดงาน PET Expo Thailand 2022 ครั้งที่ 22 ภายใต้ธีม “Petaverse” ก้าวสู่โลกเสมือนจริงของเหล่าสัตว์เลี้ยง “ศักดิ์ชัย” เผยปี 2565 คนรักสัตว์โหยหาอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีนวัตกรรมมาดูแลสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น ชี้สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ดันธุรกิจสัตว์เลี้ยงเติบโต 5-10% มูลค่า 4.18 หมื่นล้านบาท นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน PET Expo Thailand 2022 เปิดเผยว่า ปัจจุบันกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่ไม่มีบุตร กลุ่ม LGBT และกลุ่มผู้สูงวัย หรือแม้แต่ในช่วง โควิดที่ทุกคนต้องอยู่บ้านเป็นเวลานานๆ ทำให้เกิดกระแส Pet Humanization ที่ผู้คนต้องการจะเลี้ยงสัตว์ ไว้เป็นเพื่อนคลายเหงา มีการดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักเหล่านี้เป็นอย่างดีเฉกเช่นลูก เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวจากปัจจัยดังกล่าวทำให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ยังครองอันดับ 1 ที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารสัตว์ประเภทพรีเมียม…
Read More

ปลูกเอง-กินได้ ‘วรางคนางค์ นิ้มหัตถา’ สรรค์สร้าง ‘สวนผักคนเมือง’ ข้ามผ่านทุกวิกฤติเพราะพึ่งตนเอง
Main

ปลูกเอง-กินได้ ‘วรางคนางค์ นิ้มหัตถา’ สรรค์สร้าง ‘สวนผักคนเมือง’ ข้ามผ่านทุกวิกฤติเพราะพึ่งตนเอง

ในยุคสมัยแห่ง ‘นคราภิวัฒน์’ หรือ Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง ล้วนรุกล้ำกัดกินพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ที่การขยายตัวของสังคมเมืองในอนาคต ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ผู้คน และสิ่งแวดล้อมในหลากหลายแง่มุม ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ยังมีโครงการที่น่าสนใจโครงการหนึ่ง ที่ก่อตั้งมาไม่น้อยกว่าสิบปี มีวัตถุประสงค์และประเด็นการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้คนในสังคมเมืองได้อย่างน่าสนใจยิ่ง เพราะสิ่งที่โครงการนี้วางเป้าหมายไว้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนทั้งในระดับปัจเจก ชุมชน สังคม ต้นธารแห่งระบบเส้นทางอาหาร อันนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง มิใช่ยึดติดในการเป็นเพียงผู้บริโภค แต่สามารถแปรเปลี่ยนตนเองเป็นผู้ผลิต ผ่านการปลูกผักที่มีพี่เลี้ยงคอยดูแลด้วยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร ทั้งผลักดันผู้คนในสังคมเมืองที่เคยชินกับความเป็นสังคมแบบปัจเจกบุคคล ให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันปลูกผักในพื้นที่หลากหลายแห่ง เป็นจำนวนมากกว่า 300 กลุ่ม โครงการที่ว่านี้ คือโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ความน่าสนใจที่กล่าวมาข้างต้น คือสาเหตุที่ ‘ผู้จัดการออนไลน์’ สัมภาษณ์พิเศษ ‘วรางคนางค์ นิ้มหัตถา’ หัวหน้าโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ซึ่งโครงการดังกล่าวก่อตั้งขึ้นนับแต่เดือนเมษายนปี พ.ศ.2553 กระทั่งปัจจุบัน การยืนหยัดและย่างก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของโครงการสวนผักคนเมืองฯ จึงมากด้วยประเด็นการสนทนาที่สะท้อนภาพของเมือง สังคมเมือง ผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างพื้นที่รูปธรรมและการแบ่งปันพื้นที่ให้แก่กลุ่มเปราะบางในสังคม ไม่ว่า…
Read More

ญี่ปุ่นคิด ‘ตะเกียบเพื่อสุขภาพ’ ไม่ใส่เกลือก็เค็ม(ทิพย์)ได้
Main

ญี่ปุ่นคิด ‘ตะเกียบเพื่อสุขภาพ’ ไม่ใส่เกลือก็เค็ม(ทิพย์)ได้

นวัตกรรมใหม่ “ตะเกียบไฟฟ้าเพื่อสุขภาพ”
The post ญี่ปุ่นคิด ‘ตะเกียบเพื่อสุขภาพ’ ไม่ใส่เกลือก็เค็ม(ทิพย์)ได้ appeared first on INN News…
Read More

‘องครักษ์พิทักษ์ดอกโบตั๋น’ 24 ชม. ชาวจีนต่อแถวเป็นชั่วโมงดูโบตั๋น 30 วินาที! (มีคลิป)
Main

‘องครักษ์พิทักษ์ดอกโบตั๋น’ 24 ชม. ชาวจีนต่อแถวเป็นชั่วโมงดูโบตั๋น 30 วินาที! (มีคลิป)

เหล่าบุปผางามต่างเบ่งบานแต่งแต้มสีสันในฤดูใบไม้ผลิ ในนครลั่วหยางเป็นแหล่งปลูกโบตั๋นซึ่งถือเป็นราชาแห่งดอกไม้ที่สำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน โดยมีดอกโบตั๋นพันธุ์ที่หายาก และล้ำค่าที่กลีบกลางดอกคล้ายกลีบดอกเบญจมาศ หรือเส้นไหมสีเงิน ซึ่งขอเรียกในที่นี้ว่า “ดอกโบตั๋นมงกุฎไหมเงิน” ดึงดูดประชาชนจำนวนมากให้มาเชยชม จนต้องมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าตลอด 24 ชม. ทั่วทั้งเมืองลั่วหยาง มี “โบตั๋นมงกุฎไหมเงิน” อยู่เพียงต้นเดียวเท่านั้น อยู่ในสวนพฤกษศาสตร์อนุสรณ์สถานราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง ในช่วงนี้ “โบตั๋นมงกุฎไหมเงิน” ออกดอกขาวชมพูเบ่งบาน ทางสวนถึงกับจัดทีมเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยชุดองครักษ์สมัยโบราณถือกระบี่ไว้ในมือ ผลัดกันเฝ้าโบตั๋นสุดล้ำค่า เนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลมาชื่นชมดอกโบตั๋น โดยมีหลายคนยอมทนต่อคิวนานถึง 2 ชม. เพื่อคว้าโอกาสในการชมดอกโบตั๋นเพียง 30 วินาที! “ดอกโบตั๋นมงกุฎไหมเงิน” มีจุดเด่นอยู่ที่ กลีบดอกซ้อนเป็นวงใหญ่ กลีบด้านนอกสองสามชั้นเป็นฐานรอง เกสรสีม่วงชมพูไล่สีกลีบกลางคล้ายกลีบดอกเบญจมาศ จากสีชมพูเป็นสีขาวดูราวกับเส้นไหมสีเงิน ที่สำคัญคือ เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกยากและออกดอกช้ามาก โดยโบตั๋นต้นนี้มีอายุกว่า 20 ปีแล้ว ต้นดอกโบตั๋นพันธุ์หายากเหล่านี้ คาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 100,000 หยวน (ประมาณ 500,000 บาท) และเมื่อไม่นานมานี้ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในนครลั่วหยางก็มีคนแอบเด็ดดอกโบตั๋น ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 300 หยวน (ประมาณ 1,500 บาท) ทำให้สวนพฤกษศาสตร์อนุสรณ์สถานราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง ต้องมีเจ้าหน้าคอยเฝ้าดอกโบตั๋นตลอด…
Read More

เกาหลีใต้-สหรัฐฯคาด โสมแดงจะทดลอง ‘นุก’ อีกเร็วๆ นี้ หลัง เปียงยางคุยโว ยิงขีปนาวุธยุทธวิธีแบบใหม่สำเร็จ เพิ่มสมรรถนะกองทัพนิวเคลียร์
Main

เกาหลีใต้-สหรัฐฯคาด โสมแดงจะทดลอง ‘นุก’ อีกเร็วๆ นี้ หลัง เปียงยางคุยโว ยิงขีปนาวุธยุทธวิธีแบบใหม่สำเร็จ เพิ่มสมรรถนะกองทัพนิวเคลียร์

คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือไปดูการยิงทดสอบอาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีแบบใหม่ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มสมรรถนะนิวเคลียร์ของประเทศ สำนักข่าวของทางการโสมแดงรายงานในวันอาทิตย์ (17 เม.ย.) ขณะที่โซล และวอชิงตันต่างคาดหมายว่า เร็วๆ นี้เปียงยางอาจกลับมาทดสอบอาวุธ “นุก” กันอีกครั้ง กองทัพเกาหลีใต้แถลวันอาทิตย์ (17) ว่า ตรวจพบว่ามีวัตถุ 2 ชิ้นถูกปล่อยขึ้นสู่อากาศจากชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาหลีเหนือเมื่อวันเสาร์ (16) โดยวัตถุดังกล่าวบินได้ระยะทางราว 110 กม. ความเร็วสูงสุดอยู่ในระดับต่ำกว่า มัค 4 (ความเร็วเหนือเสียง 4 เท่า) คาดหมายว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ วันเดียวกันนั้น สำนักข่าวเคซีเอ็นเอของทางการเปียงยางรายงานข่าว คิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ไปสังเกตการณ์การยิงทดสอบอาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีประเภทใหม่ โดยไม่มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบคราวนี้ แต่เชื่อมโยงอาวุธนี้กับวัตถุประสงค์ทางด้านนิวเคลียร์ของโสมแดง “ระบบอาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีประเภทใหม่นี้ … มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงอำนาจยิงของหน่วยปืนใหญ่พิสัยไกลที่แนวหน้ากันอย่างมโหฬาร รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธี” เคซีเอ็นเอ กล่าว พร้อมกับเสริมว่า คิม “ให้คำแนะนำสำคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันและกองกำลังสู้รบด้วยนิวเคลียร์ของประเทศ” เกาหลีเหนือเวลานี้อยู่ระหว่างการพัฒนาขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ (เอสอาร์บีเอ็ม) ที่นักวิเคราะห์ระบุว่า ออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธและมุ่งโจมตีเป้าหมายในเกาหลีใต้ วันที่ 5 ที่ผ่านมา คิม โยจอง…
Read More

‘หมอธีระ’เชื่อสงกรานต์เติมเชื้อไฟ คาดอีกเดือนถัดไปผู้ติดโควิดเพิ่ม 2 เท่า
Main

‘หมอธีระ’เชื่อสงกรานต์เติมเชื้อไฟ คาดอีกเดือนถัดไปผู้ติดโควิดเพิ่ม 2 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า 14 เมษายน 2565 ทะลุ 501 ล้านคนไปแล้ว เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 962,395 คน ตายเพิ่ม 2,615 คน รวมแล้วติดไปรวม 501,832,252 คน เสียชีวิตรวม 6,213,239 คน 5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ เกาหลีใต้ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี และออสเตรเลีย เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 7 ใน 10 อันดับแรก และ 15 ใน 20 อันดับแรกของโลก จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 85.81 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 76.02 การติดเชื้อใหม่ในทวีปเอเชียนั้นคิดเป็นร้อยละ 34.72 ของทั้งโลก ส่วนจำนวนเสียชีวิตเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 26.27…
Read More

ท่องเที่ยวชลบุรี จี้รัฐคลายกฎ เที่ยวไทยฟื้นปี’67
Main

ท่องเที่ยวชลบุรี จี้รัฐคลายกฎ เที่ยวไทยฟื้นปี’67

สัมภาษณ์ หลังเปิด Test & Go รอบ 2 ช่วงเดือนพฤศจิกาย […]
อ่านข่าวต้นฉบับ: ท่องเที่ยวชลบุรี จี้รัฐคลายกฎ เที่ยวไทยฟื้นปี’67…
Read More

‘ปิยราษฎร์’ วางเป้าค้างคาวไฟเก็บ3แต้มเพื่อเลื่อนชั้น
Main

‘ปิยราษฎร์’ วางเป้าค้างคาวไฟเก็บ3แต้มเพื่อเลื่อนชั้น

ปิยราษฎร์ ลาจังหรีด แนวรับสุโขทัย เอฟซี พร้อมย้ำแค้น ราชประชาเอฟซี วางเป้าเก็บ3แต้ม เพื่อความสุขแฟนบอลและการเลื่อนชั้น
The post ‘ปิยราษฎร์’ วางเป้าค้างคาวไฟเก็บ3แต้มเพื่อเลื่อนชั้น appeared first on INN News…
Read More

‘ตัวตลกต้นตอหายนะ’
Main

‘ตัวตลกต้นตอหายนะ’

จากภาวะการระบาดของ โควิด-19 นาน 3 ปี ถูกซ้ำเติมด้วยสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มนาโต และประชาคมยุโรปทำให้ประชาชนเกือบทั้งโลกยกเว้นคนฐานะดี มีปัญหาในด้านค่าครองชีพที่สูงขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก คนรวยก็ลำบากเพราะมีความเสี่ยงจากโรคระบาด ไปไหนมาไหนไม่สะดวก แต่เดือดร้อนน้อยกว่าพวกมีปัญหาด้านการเงินและขาดรายได้ ทำให้มองไม่เห็นว่าจุดจบการระบาดของโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครนจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ อย่างไร เอาเป็นว่าปัจจุบันนี้คนเกือบทั้งโลกมีปัญหาค่าครองชีพสูงเกิดจากราคาพลังงาน ซึ่งมีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแพงกว่าเดิมเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรที่ฝ่ายโลกตะวันตกได้กระทำต่อรัสเซีย เพื่อตอบโต้การยกกำลังทหารเข้าบุกยูเครน การสู้รบและโจมตีด้วยอาวุธทุกชนิดของรัสเซียได้สร้างความวินาศสันตะโรให้หลายเมือง ทำให้ประชาชนยูเครนกว่า 3.2 ล้านคนหนีบ้านเกิดไปลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้านและ 2 ล้านคนเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากภัยสงคราม ที่อยู่อาศัยถูกทำลาย แน่นอนทุกคนบ่นเรื่องปัญหาน้ำมันแพงและค่าครองชีพ ต่างก็โทษนั่นนี่โน่นตามความรู้และข้อมูลที่ได้รับจากสื่อต่างๆ รวมทั้งการบอกเล่าจากพรรคพวกเพื่อนฝูง เราจะโทษใครเรื่องปัญหาน้ำมันแพงซึ่งเกิดขึ้นเพราะวิกฤตสงคราม แต่ส่วนหนึ่งเกิดจากการเก็งกำไรของนักลงทุนและผู้ค้าซึ่งมองว่าการคว่ำบาตรที่โลกตะวันตกกระทำต่อรัสเซียจะทำให้น้ำมันหายไปจากตลาดประมาณ 3% และจะเอามาจากไหนถ้ากลุ่มโอเปกไม่เพิ่มปริมาณการผลิต เราจะโทษผู้นำยูเครน นายโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ซึ่งเป็นอดีตตัวตลกบนจอทีวีว่าเป็นต้นตอของความยุ่งยากทั้งมวล ความพินาศของประเทศยูเครนได้หรือไม่ คิดดูนะ ถ้านายตัวตลกไม่อยากนำยูเครนเข้าร่วมกับกลุ่มนาโต ทั้งที่รัสเซียได้เตือนแล้วหลายครั้ง ก็จะไม่เกิดวิกฤตสงคราม ถ้าอดีตตัวตลกไม่อยากเป็นฮีโร่ เป็นวีรบุรุษของโลกตะวันตก คนยูเครนหลายล้านคนคงจะไม่ประสบชะตากรรมอย่างนี้ ทหารและประชาชนยูเครนส่วนหนึ่งจะไม่บาดเจ็บล้มตาย บ้านเมืองไม่พินาศย่อยยับ ต้องใช้เวลาหลายปีสำหรับการฟื้นฟู ชาวยูเครนคงไม่คิดโทษผู้นำว่าเป็นต้นตอของความหายนะเพราะได้ลงคะแนนเลือกมาเองด้วยจำนวน 73.2 เปอร์เซ็นต์ในปี 2019 ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มนาโตและกลุ่มประชาคมยุโรป ซึ่งมีสมาชิกควบกัน 30…
Read More

‘วราวุธ’ ลงพื้นที่เชียงใหม่ ยกระดับเฝ้าระวัง ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ภาคเหนือช่วงฤดูแล้ง
Main

‘วราวุธ’ ลงพื้นที่เชียงใหม่ ยกระดับเฝ้าระวัง ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ภาคเหนือช่วงฤดูแล้ง

วันนี้ (19 มีนาคม 2565) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) ทส. อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านระบบ VDO Conference ไปยังหน่วยงานในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา เผยว่าที่ประชุมได้เน้นกำชับแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย. 2565 ให้เฝ้าระวังเข้มงวดเป็นพิเศษ ยกระดับการทำงานในระดับพื้นที่ ใช้บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นองค์ความรู้ในการกำหนดแผนงานและการปฏิบัติงาน ผมได้เน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ กำกับการวางกลยุทธ์การป้องกัน ควบคุม และดับไฟป่า สั่งการเคลื่อนย้ายกำลังพล ของ ทส. เพื่อเตรียมความพร้อม และปฏิบัติการ รวมทั้งสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานอย่างสูงสุด อีกทั้งให้หน่วยงาน ทส. ในจังหวัด/ภูมิภาค…
Read More

ไขข้อสงสัย!! สติ๊กเกอร์ ‘วัดท่าไม้’
Main

ไขข้อสงสัย!! สติ๊กเกอร์ ‘วัดท่าไม้’

ซึ่งพระอุเทน สิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ เริ่มต้นคิดค้นสติ๊กเกอร์ “วัดท่าไม้” ที่เคยเป็นที่นิยมอยู่ช่วงหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ใช้ติดรถเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่แถววัดท่าไม้ ได้บอกทางมาทำบุญได้ถูกต้อง ไม่ขับรถหลงเข้าไปในบ้าน หรือชุมชน หากรถคันไหนที่ติดสติกเกอร์วัดท่าไม้แล้วเกิดหลงทางอีก ชาวบ้านละแวกนั้นจะได้บอกทางได้ถูกว่ามาที่วัดแห่งนี้ . ได้รับแรงบันดาลใจมากจากสติ๊กเกอร์รูปวัดหลวงพ่อโสธรที่ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งทำไว้เป็นสัญลักษณ์แทนศิษย์หลวงพ่อโสธร จึงอยากทำบ้าง . เดิมทีสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้ผลิตขึ้นเพื่อใช้แสดงความเป็นลูกศิษย์ของวัดเท่านั้น ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจและเป็นเครื่องรางที่ใช้ปกป้องคุ้มครองภัยดังเช่นในทุกวันนี้
Read More

เมื่อไบเดนตราหน้าปูติน ‘อาชญากรสงคราม’ แต่ตัวเองก็มือเปื้อนเลือด
Main

เมื่อไบเดนตราหน้าปูติน ‘อาชญากรสงคราม’ แต่ตัวเองก็มือเปื้อนเลือด

สมัยที่ไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีให้กับโอบามา การถล่มกลุ่มตอลีบันในอัฟกานิสถานคร่าชีวิตพลเมืองไปไม่น้อย…
Read More

รัสเซียขู่บล็อก ‘วิกิพีเดีย’ หลังเผยแพร่บทความ ‘รุกรานยูเครน’
Main

รัสเซียขู่บล็อก ‘วิกิพีเดีย’ หลังเผยแพร่บทความ ‘รุกรานยูเครน’

ทางการมอสโกขู่ปิดกั้นเว็บไซต์วิกิพีเดีย (Wikipedia) ภาคภาษารัสเซีย กรณีเผยแพร่บทความว่าด้วยปฏิบัติการ “รุกราน” ยูเครน รวมไปถึงยอดพลเรือนที่เสียชีวิต วิกิพีเดียได้ทวีตภาพเอกสารแจ้งเตือนจาก Roskomnadzor ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการสื่อสารของรัสเซีย โดยมีเนื้อหาระบุว่า อัยการอาจสั่งบล็อกวิกิพีเดียภาคภาษารัสเซีย สืบเนื่องจากการเผยแพร่บทความที่ชื่อว่า “Russian Invasion of Ukraine (2022)” นอกจากจะกล่าวหาว่าวิกิพีเดียว่า “เผยแพร่ข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย” แล้ว Roskomnadzor ยังโต้แย้งรายงานที่ว่า สงครามครั้งนี้ “ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ทั้งฝ่ายทหารรัสเซีย พลเรือนยูเครน รวมไปถึงเด็กๆ” สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติรายงานวานนี้ (1 มี.ค.) ว่า มีพลเรือนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 136 ราย เป็นเด็ก 13 ราย นับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการรุกรานดินแดนยูเครนเมื่อวันที่ 24 ก.พ. มอสโกไม่มีการแถลงตัวเลขทหารรัสเซียที่เสียชีวิต โดยบอกแค่เพียงว่า “น้อยมาก” เมื่อเทียบกับความสูญเสียของกองทัพยูเครน ทั้งนี้ รัสเซียเลือกใช้คำว่า “ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร” ในการบุกยูเครน โดยอ้างว่าเพียงต้องการ “ปลดอาวุธ” และขจัดภัยคุกคามความมั่นคงของรัสเซียเองเท่านั้น ที่มา: รอยเตอร์
Read More

“อนุทิน”ถึงกับปาดเหงื่อ ถูกถามเป็น‘นายกฯ’คนต่อไป-ตอบติดตลกไม่มีเงินสักบาทปม‘แม้ว’ แฉจ่ายรายเดือน ส.ส. 2 แสน
Main

“อนุทิน”ถึงกับปาดเหงื่อ ถูกถามเป็น‘นายกฯ’คนต่อไป-ตอบติดตลกไม่มีเงินสักบาทปม‘แม้ว’ แฉจ่ายรายเดือน ส.ส. 2 แสน

‘อนุทิน’ยกมือปาดเหงื่อ หลังสื่อถามเป็น ‘นายกฯ’คนต่อไป หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง ตอบติดตลกยังยืมเงินเลขาฯพรรค-ไม่มีเงินสักบาท ปม ‘แม้ว’ แฉจ่ายรายเดือนส.ส. 2 แสน วันนี้ (17 ก.พ.) เมื่อเวลา 10.53 น.วันที่ 17 ก.พ.ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการชี้แจงการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ว่า ความพร้อมในการชี้แจงต้องมีอยู่แล้ว ไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุข แต่ตนคิดว่าทุกกระทรวงก็ต้องพร้อม คณะรัฐมนตรี(ครม.) ก็รับทราบถึงการอภิปรายครั้งนี้ และมีวิธีการที่รัฐบาลจะนำข้อมูล ข่าวสารต่างๆไปเผยแพร่ไปสู่ผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประชาชนทั่วไป สามารถทำได้หลายทางเช่น รัฐมนตรีตอบคำถามบนที่ประชุมสภาฯ หรืออีกทางหนึ่งให้หน่วยงานราชการออกมาแถลงชี้แจงให้สื่อมวลชนที่สภาฯ รับทราบ ตามข้อสงสัยของผู้อภิปราย โดยเฉพาะถ้าผู้อภิปรายได้นำเสนอข้อมูลที่ขัดต่อความเป็นจริง ปราศจากข้อเท็จจริงทางหน่วยงานราชการก็พร้อมที่จะออกมาแก้ไขข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยใช้เอกสารประกอบการชี้แจง เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ การอภิปรายครั้งนี้ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่เป็นการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้ให้คำแนะนำตอบข้อสงสัยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ดังนั้นเราต้องใจกว้าง “นายกรัฐมนตรีได้แจกหนังสือธรรมะของพระเมธีวชิโรดม หรือ ว.วชิร เมธี ให้ครม.ทุกคนเมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมาโดยให้อ่านการปฏิบัติตนให้เป็นคนใจกว้าง ซึ่งผมก็ได้อ่าน และพอดีผมเป็นคนใจกว้างอยู่แล้ว” นายอนุทิน…
Read More

‘สหรัฐฯ’ต้องการอะไรจากการโหมกระแสรัสเซียบุกยูเครน
Main

‘สหรัฐฯ’ต้องการอะไรจากการโหมกระแสรัสเซียบุกยูเครน

US war hysteria over Ukraine won’t gel BY M. K. BHADRAKUMAR 12/02/2022 ถึงแม้รัสเซียย้ำแล้วย้ำอีกว่า กองกำลังอาวุธของตนจะไม่ทำให้วิกฤตการณ์บริเวณใกล้ๆ ชายแดนติดต่อกับยูเครนยิ่งหนักหนาสาหัสมากขึ้นอีก รวมทั้งรัสเซียจะถอนทหารออกจากเบลารุสภายหลังการซ้อมรบสิ้นสุดลง แต่แทนที่จะสานต่อจากการรับประกันที่สำคัญยิ่งจากมอสโกเหล่านี้ วอชิงตันกลับกำลังทำสิ่งที่ตรงกันข้าม นั่นคือ การโหมกระพือซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนคนเป็นโรคประสาทหวาดระแวงว่า สงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว รัสเซียจะบุกยูเครนในไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้ว ประเด็นสำคัญ 2 ประเด็นจากการที่ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส เดินทางไปเยือนกรุงมอสโก และการเจรจาอย่างยาวนานถึง 6 ชั่วโมงของเขากับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ก็คือ คำรับประกันซึ่งให้โดยฝ่ายหลังที่ว่า กองกำลังของรัสเซียจะไม่ทำให้วิกฤตการณ์ในบริเวณใกล้ๆ ชายแดนติดต่อกับยูเครนยิ่งหนักหนาสาหัสเพิ่มขึ้นไปอีก — “มันจะไม่มีทั้งการย่ำแย่ลงหรือการบานปลายขยายตัวเพิ่มขึ้น” – และประเด็นที่ 2 คำรับรองที่ว่ารัสเซียจะถอนทหารออกไปจากเบลารุสภายหลังสิ้นสุดการซ้อมรบซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ตรงบริเวณๆ ใกล้ๆ ชายแดนทางตอนเหนือของยูเครน จากข้อเท็จจริงที่ว่า ฝ่ายฝรั่งเศสนำเอารายละเอียดอ่อนไหวเช่นนี้ออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน บ่งชี้ให้เห็นว่ามอสโกไม่ได้เห็นว่าการบอกกล่าวอย่างนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอะไร มอสโกเพียงแค่อธิบายเพิ่มเติมให้กระจ่างว่า การถอนกำลังทหารออกจากเบลารุสภายหลังการซ้อมรบนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากมี “การทำความตกลง” ใดๆ กับฝรั่งเศส แต่เป็นเจตนารมณ์ของรัสเซียเองอยู่แล้ว แต่ความย้อนแย้งก็คือว่า…
Read More

‘ไบเดน’ ขู่ ‘ปูติน’ รายวัน
Main

‘ไบเดน’ ขู่ ‘ปูติน’ รายวัน

ผู้นำทำเนียบขาว โจ ไบเดน ยังคงขู่ฟ่อๆ ให้ผู้นำรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ฟังแทบจะเป็นรายวันว่าอย่าบุกยูเครน ไม่อย่างนั้นจะเจอดีแน่ ด้วยมาตรการคว่ำบาตร ทำให้ลำบากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ขู่มาแล้วกี่ครั้ง ชาวบ้านขี้เกียจจำ คำขู่ล่าสุด เกิดขึ้นหมาดๆ หลังจากไบเดนเจรจาผ่านฮอตไลน์ กับผู้นำรัสเซีย คุยกันนานประมาณ 1 ชั่วโมง แต่ไม่มีอะไรคืบหน้ากว่าที่เป็นอยู่ จึงขู่ซ้ำเรื่องคว่ำบาตรหนัก คราวนี้ก็ย้ำเหมือนเดิมว่ามาตรการคว่ำบาตรจะเฉียบขาด รวดเร็ว รุนแรง ขู่จนไม่รู้ว่าผู้นำหมีขาวกลัวหรือเปล่า ที่เห็นก็คือมีแต่เสริมกำลังทหารรอบยูเครน ฝ่ายที่แตกตื่นก็คือสหรัฐฯ และพันธมิตรในกลุ่มประเทศสมาชิกนาโต นอกจากคำขู่เรื่องคว่ำบาตรรุนแรงแล้ว ไบเดน ยังป่าวร้องว่า “รัสเซียจะบุก” วันนั้นวันนี้ ลากยาวมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว อ้างว่ารัสเซียจะส่งทหารบุกยูเครนเดือนมกราคม เมื่อรัสเซียไม่บุก ก็ประโคมข่าวอีกว่ารัสเซียจะบุกในเดือนกุมภาพันธ์ นี่ก็ย่างเข้ากลางเดือนกุมภาพันธ์ สัปดาห์ก่อนก็โวยวายว่ารัสเซียจะบุกยูเครนในอีก 2 สัปดาห์ ล่าสุด ไบเดนและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐฯ บอกอีกว่า “รัสเซียจะบุกยูเครนเวลาไหนก็ได้” ทำให้ปูตินเบื่อ และต้องปฏิเสธซ้ำซากว่าจะไม่บุกยูเครน ล่าสุด เย็นวันอาทิตย์ รัสเซียโต้กลับอีกว่าสหรัฐฯ ออกอาการตีโพยตีพายเกินไป! นั่นเป็นเพราะก่อนหน้านี้สหรัฐฯ สั่งให้เจ้าหน้าที่สถานทูตบางส่วนเดินทางออกจากยูเครน และบอริส…
Read More

โดนกันมานาน! นักโบราณคดีพบหลักฐานครูอียิปต์ทำโทษนักเรียนด้วยการให้ ‘คัดลายมือ’ ตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้ว
Main

โดนกันมานาน! นักโบราณคดีพบหลักฐานครูอียิปต์ทำโทษนักเรียนด้วยการให้ ‘คัดลายมือ’ ตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้ว

เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยโดนครูทำโทษด้วยการสั่งคัดลายมือกันมาบ้าง แต่เชื่อหรือไม่ว่าการทำโทษนักเรียนเกเรด้วยการให้คัดตัวอักษรนั้น อาจจะมีมาตั้งแต่สมัย “อียิปต์โบราณ” หรือเมื่อกว่า 2,000 ปีล่วงมาแล้ว นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัย Tübingen ในเยอรมนีซึ่งได้ทำการสำรวจโบราณสถานร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุของอียิปต์ ค้นพบเศษเครื่องปั้นดินเผากว่า 18,000 ชิ้น ที่มีการวาดลวดลายและตัวอักษรของอียิปต์โบราณเอาไว้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของผู้คนในอียิปต์เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน เศษเครื่องปั้นดินเผา หรือ ‘ostraca’ เหล่านี้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน เช่น เป็นใบจดรายการสินค้า ใบเสร็จรับเงิน หรือตำราเรียน เป็นต้น แต่มีอยู่หลายร้อยชิ้นที่ขุดพบบริเวณที่ตั้งโรงเรียนโบราณแห่งหนึ่งซึ่งมีตัวอักษรเดี่ยวๆ ถูกคัดซ้ำๆ กัน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง นักวิจัยกลุ่มนี้เชื่อว่า นี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการลงโทษนักเรียนด้วยการให้คัดลายมือนั้นมีมานานนับพันๆ ปีแล้ว เศษโบราณวัตถุเหล่านี้ถูกพบในแหล่งโบราณคดีที่ Athribis ซึ่งอยู่ห่างจากลักซอร์ไปทางเหนือประมาณ 200 กิโลเมตร “เราพบชื่อเดือน ตัวเลข โจทย์คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดไวยากรณ์ และตัวอักษรนก ซึ่งแต่ละตัวจะมีรูปของนกที่ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษรเหล่านั้น” ศาสตราจารย์คริสเตียน ลีตซ์ จากมหาวิทยาลัยทือบิงเงิน ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการขุดค้น ระบุ ทั้งนี้ เศษหม้อไหแตกและวัสดุอื่นๆ มักถูกนำมาใช้เป็นอุปกรณ์การเขียนหนังสือของชาวอียิปต์โบราณ เนื่องจากมีราคาถูกและหาได้ง่ายกว่ากระดาษปาปิรุส ตามข้อมูลจาก…
Read More

AIS จ่ายปันผลปี’64 อีก 4.24 บาท ต่อหุ้น กำหนดจ่าย 19 เมษายน นี้
Main

AIS จ่ายปันผลปี’64 อีก 4.24 บาท ต่อหุ้น กำหนดจ่าย 19 เมษายน นี้

บอร์ด AIS เคาะปันผลปี’64 อัตรา 7.69 บาทต่อหุ้น ชงที่ประ […]
อ่านข่าวต้นฉบับ: AIS จ่ายปันผลปี’64 อีก 4.24 บาท ต่อหุ้น กำหนดจ่าย 19 เมษายน นี้…
Read More