(มีคลิป) ชนะเลิศ กลุ่มสินค้าระดับ  High-end
Main

(มีคลิป) ชนะเลิศ กลุ่มสินค้าระดับ High-end

นศ.สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทกลุ่มสินค้าระดับ High-end จากการประกวด การออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ลวดลายของกลุ่มชาติพันธุ์ มูลนิธิโครงการหลวง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายชนะพล เชื้อคำ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานกลุ่มสินค้าระดับ High-end ชื่อผลงาน Queen of Akha จากการประกวด การออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ลวดลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นสมาชิกของสถานีเกษตรหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โดยใช้ลวดลาย ลายผ้าทอ ผ้าปักชนเผ่า ต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสืบสานภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สำหรับลูกค้า 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มสินค้าระดับ High-end และกลุ่มสินค้า Silver economy โดยได้นำเสนอผลงาน ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีคณะครูสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอเป็นที่ปรึกษาและควบคุม
Source…
Read More