PTCพร้อมขายIPO110ล้านหุ้น ชูศักยภาพผู้ให้บริการคลังน้ำมันอันดับ1ในภาคอีสาน
Main

PTCพร้อมขายIPO110ล้านหุ้น ชูศักยภาพผู้ให้บริการคลังน้ำมันอันดับ1ในภาคอีสาน

บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น’ หรือ PTC ผู้ประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ เก็บ ผสม และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อย พร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 110 ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในปีนี้ ชูศักยภาพผู้ให้บริการอันดับ 1 ในคลังน้ำมันในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน-ล่าง เน้นสร้างความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTC เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การนำเสนอแนวคิดของการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้แก่ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศ เพื่อให้บริการรับ เก็บ ผสม และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สถานีบริการน้ำมัน โดยมีลักษณะการให้บริการ ดังนี้ 1) บริการรับ เก็บ และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปประเภทเบนซินและดีเซล โดยมีการให้บริการที่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดขอนแก่น (“คลังขอนแก่น”) และคลังน้ำมันเชื้อพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ (“คลังศรีสะเกษ”) และ…
Read More