Elon Musk ประกาศ ล้มดีล ซื้อกิจการ Twitter ฝั่งผู้บริหารฯ เตรียมฟ้องกลับ
Main

Elon Musk ประกาศ ล้มดีล ซื้อกิจการ Twitter ฝั่งผู้บริหารฯ เตรียมฟ้องกลับ

Elon Musk ประกาศล้มดีลซื้อกิจการ Twitter มูลค่า 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์ อ้าง Twitter ละเมิดข้อตกลงหลายครั้ง ทางด้าน Twitter เตรียมยื่นฟ้องกลับ
The post Elon Musk ประกาศ ล้มดีล ซื้อกิจการ Twitter ฝั่งผู้บริหารฯ เตรียมฟ้องกลับ appeared first on ล้ำหน้าโชว์…
Read More